ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΓ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΓ Σύμφωνα με το άρθρο 2, παράγραφος 3 της ΚΥΑ Αριθμ. 51145 (ΦΕΚ Β, 3439/19.05.2023) το ΕΚΚΑ οφείλει να αναρτά στον ιστότοπό του τις αποφάσεις των φορέων εποπτείας για την διεξαγωγή επιμορφωτικών προγραμμάτων ΥΓ.

 

faces