Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού

_προστασία
Κατηγορία
ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ
Ημερομηνία
2022-11-20 00:00

Η στήριξη των παιδιών από τα πρώτα τους βήματα έχει ύψιστη σημασία για την οικοδόμηση μιας ισότιμης, συμπεριληπτικής, ανταγωνιστικής και δίκαιης κοινωνίας. Ο κοινωνικός αποκλεισμός, η κακοποίηση και παραμέληση, καθώς και η μακροχρόνια παραμονή των παιδιών σε ίδρυμα θέτουν σε κίνδυνο την κοινωνική συνοχή με δυσ μενείς ψυχοκοινωνικές συνέπειες στα παιδιά.
Σε εφαρμογή της Σύστασης ΕΕ 2021/1004, το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (E.K.K.Α) ορίστηκε Εθνικός Συντονιστής της Εγγύησης για το Παιδί με στόχο την εκπόνηση και παρακολούθηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Εγγύηση για το Παιδί, που αποτελεί την πρώτη ολοκληρωμένη και συνεκτική προσπάθεια σε εθνικό επίπεδο για την καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στην Ελλάδα, επικεντρωμένη στα παιδιά. Παράλληλα, στο Ε.Κ.Κ.Α προβλέπεται να λειτουργήσει το Εθνικό Σύστημα Καταγραφής και Παρακολούθησης Αναφορών Περιστατικών Κακοποίησης Ανηλίκων ως συντονιστικός μηχανισμός, στον οποίο γίνεται καταγραφή όλων των γνωστοποιήσεων περιστατικών κακοποίησης ανηλίκων που υποβάλλονται από τους Φορείς Παιδικής Προστασίας και κάθε άλλον φορέα που παρέχει υπηρεσίες σε ανηλίκους. Επιπροσθέτως, το Ε.Κ.Κ.Α., στο πλαίσιο των δράσεων του για την προάσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών, υποστηρίζει τις διαδικασίες και τις παρεμβάσεις αποϊδρυματοποίησης, με τα Εθνικά Μητρώα Αναδοχών, Υιοθεσιών, Υποψηφίων Γονέων, Παιδιών σε ιδρυματική φροντίδα, με τη συστηματική υποστήριξη και εκπαίδευση επαγγελματιών, τη συμβουλευτική υποστήριξη πολιτών για θέματα αναδοχής και τεκνοθεσίας, και τον συντονισμό των Ομάδων Προστασίας Ανηλίκων των Δήμων…. πιστεύοντας ακράδαντα ότι πρέπει να «έχουμε το νου μας στο παιδί, γιατί αν γλιτώσει το παιδί υπάρχει ελπίδα».

 

 
 

Όλες οι ημερομηνίες

  • 2022-11-20 00:00

Υποστήριξη από iCagenda