Επικαιροποιημένα στατιστικά στοιχεία για την κατάσταση των ασυνόδευτων ανηλίκων στη χώρα. ΕΤΟΥΣ 2021

Το ΕΚΚΑ με την υποστήριξη της UNICEF εκδίδει τα επικαιροποιημένα στατιστικά στοιχεία  σχετικά με την κατάσταση των Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη χώρα βασισμένα στα αιτήματα στέγασης που δέχεται η Υπηρεσία Διαχείρισης Αιτημάτων Στέγασης Ασυνόδευτων Ανηλίκων.  Τα στοιχεία είναι διαθέσιμα   στα ελληνικά παρακάτω. Τα πιο πρόσφατα στατιστικά στοιχεία δημοσιεύονται στα νέα της σελίδας e-pronoia.gr.

 

GR_EKKA_dashboard_20211015.pdf

GR_EKKA_dashboard_20210915.pdf

GR_EKKA_dashboard_20210815.pdf

GR_EKKA_dashboard_20210731.pdf

GR_EKKA_Dashboard_20210715.pdf

GR_EKKA_Dashboard_20210630.pdf

GR_EKKA_Dashboard_20210615.pdf

GR_EKKA_Dashboard_20210531.pdf

GR EKKA Dashboard 15-5-2021.pdf

GR EKKA Dashboard 30-04-2021.pdf

GR EKKA Dashboard 15-04-2021.pdf

GR EKKA Dashboard 31-03-2021.pdf

GR EKKA Dashboard 15-03-2021.pdf

GR EKKA Dashboard 28-02-2021.pdf

GR EKKA Dashboard 15-02-2021.pdf

GR EKKA Dashboard 31-01-2021.pdf

GR EKKA Dashboard 15-01-2021.pdf

 

Situation update on UAMs in Greece

 

EKKA with the support from UNICEF publishes a bi-weekly updated report  on the situation of Unaccompanied Children in Greece based on accommodation referrals sent to the Service for the Management for Accommodation Requests of Unaccompanied Minors. The report is available below in English. Most recently published reports may also beews section of e-pronoia.gr.

EKKA Dashboard_20211015

EKKA Dashboard_20210930

EKKA Dashboard_20210915

EKKA Dashboard_20210815

EKKA Dashboard_20210731

EKKA_Dashboard_20210715.pdf

EKKA_Dashboard_20210630.pdf

EKKA_Dashboard_20210615.pdf

EKKA_Dashboard_20210531.pdf

EKKA Dashboard 15-5-2021.pdf

EKKA Dashboard 30-04-2021.pdf 

EKKA Dashboard 15-04-2021.pdf

EKKA Dashboard 31-03-2021.pdf

EKKA Dashboard 15-03-2021.pdf

EKKA Dashboard 28-02-2021.pdf

EKKA Dashboard 15-02-2021.pdf

EKKA Dashboard 31-01-2021.pdf

EKKA Dashboard 15-01-2021.pdf