1ο Διεθνές Συνέδριο με τίτλο «Βία κατά των Ανηλίκων. Ερμηνευτικές Προσεγγίσεις, Πρόληψη και Παρεμβάσεις», 4 & 5 Απριλίου 2025

1ο Διεθνές Συνέδριο με τίτλο «Βία κατά των Ανηλίκων. Ερμηνευτικές Προσεγγίσεις, Πρόληψη και Παρεμβάσεις», 4 & 5 Απριλίου 2025

Το Εργαστήριο Συμβουλευτικής, Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης και Κοινοτικών Παρεμβάσεων (Ε.ΣΥ.ΨΥ.ΚΟΠ) του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του ΠαΔΑ, η Εταιρεία για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων (Ε.ΨΥ.Υ.Π.Ε.), το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού (Ι.Υ.Π.) και το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.) διοργανώνουν το 1ο Διεθνές Συνέδριο με τίτλο «Βία κατά των Ανηλίκων. Ερμηνευτικές Προσεγγίσεις, Πρόληψη και Παρεμβάσεις».
Το συνέδριο θα λάβει χώρα στην Πανεπιστημιούπολη του Αρχαίου Ελαιώνα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, στις 4 & 5 Απριλίου 2025.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε εδώ την ιστοσελίδα του Συνεδρίου. 


Εκτύπωση   Email