Ξενώνας Αττικής

Μέλη της Ομάδας Διοίκησης Έργου για την Παρακολούθηση εφαρμογής της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας.

ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

Στο Καταφύγιο Βραχείας Φιλοξενίας για Γυναίκες Θύματα Βίας & Πολλαπλών Διακρίσεων, λειτουργεί Κοινωνική Υπηρεσία όπου παρέχονται υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης προς τις γυναίκες και τα παιδιά τους από έμπειρους και καταρτισμένους -μέσω συνεχών επιμορφώσεων και πιστοποιημένων σεμιναρίων- επαγγελματίες κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους.

Αξιοποιείται η μεθοδολογία, η επιστημονική προσέγγιση και τα εργαλεία που διαθέτει η κάθε ειδικότητα (λήψη κοινωνικού ιστορικού, ατομικές και ομαδικές συνεδρίες, επαναπαρακολούθηση/follow-up μετά την αποχώρηση) και δίνονται οι αναγκαίες εξειδικευμένες και εξατομικευμένες υπηρεσίες στο πλαίσιο της ενδυνάμωσης, της εργασιακής συμβουλευτικής και της ψυχοκοινωνικής στήριξης των γυναικών και των παιδιών τους.

Στόχος της Κοινωνικής Υπηρεσίας είναι η αυτοβελτίωση και η εξέλιξη των γυναικών, η αποκατάσταση και η επανένταξη τους στον κοινωνικό ιστό και στην αγορά εργασίας, μέσω του επαναπροσδιορισμού τους στην καλύτερη εκδοχή του ρόλου και της θέσης τους.

Η σχέση συνεργασίας και εμπιστοσύνης που επιδιώκεται να επιτευχθεί συμβάλλει στην κινητοποίηση και στη δραστηριοποίηση των γυναικών.

Συγκεκριμένα παρέχονται:

 • Συμβουλευτική υποστήριξη που εστιάζει :
 • στην αποδοχή βοήθειας για τη συνειδητοποίηση και την ιεράρχηση των αναγκών και των προβλημάτων της
 • στην ενθάρρυνση προς
  • τον αυτοσεβασμό
  • την αυτοεκτίμηση και
  • την ψυχο-κοινωνικο-οικονομική ανεξαρτησία,
 • Διασύνδεση με Υπηρεσίες της Κοινότητας, του Δημόσιου και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα καθώς και με Μη Κυβερνητικές και Εθελοντικές Οργανώσεις, Διεθνείς Οργανισμούς και Συλλόγους που σχετίζονται με την αντιμετώπιση των προβλημάτων και την διεκπεραίωση των αναγκών των φιλοξενουμένων και των παιδιών τους.
 • Ένταξη παιδιών στην Α΄θμια και τη Β΄θμια Εκπαίδευση
 • Διαμεσολάβηση και Παραπομπή με σκοπό τη:
  • νομική συμβουλευτική, ενημέρωση και τη δωρεάν νομική εκπροσώπηση
  • παρακολούθηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και αποκατάστασης και
  • παρακολούθηση συνεδριών συμβουλευτικής απασχόλησης
 • Συνεργασία με Υπηρεσίες παροχής διερμηνείας, προκειμένου η επικοινωνία να πραγματοποιηθεί στην μητρική γλώσσα των γυναικών και να καταστεί δυνατό να συγκεντρωθούν πληροφορίες που αφορούν στις πολιτισμικές τους αξίες, τις συνήθειες, τα ήθη και τα έθιμα των χωρών καταγωγής των φιλοξενουμένων
 • Διαμόρφωση εξατομικευμένου σχεδίου δράσης και παρακολούθηση εφαρμογής και εξέλιξης αυτού.
 • Συνοδείες σε Υπηρεσίες που κρίνεται απαραίτητο.
 • Ψυχολογική στήριξη και βραχεία ψυχοθεραπεία η οποία εστιάζει:
 • στην απενοχοποίηση της γυναίκας και στην αύξηση της προσωπικής της ασφάλειας
 • στην αντιμετώπιση του ψυχικού τραύματος, ως επακόλουθου της βίας και όλων των τραυματικών συμβάντων που έχει βιώσει και τέλος
 • στην αύξηση της αίσθησης της ενδυνάμωσης, της αυτοεκτίμησης και του ελέγχου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗΣ ΒΡΕΦΩΝ-ΝΗΠΙΩΝ

Το πρόγραμμα αφορά στα παιδιά των φιλοξενουμένων και λειτουργεί με διευρυμένο ωράριο με έμπειρους επαγγελματίες παιδαγωγούς προσχολικής ηλικίας

Παρέχει:

 • εξατομικευμένες και ομαδικές παιδαγωγικές δραστηριότητες ανάλογα με τις αναπτυξιακές ανάγκες των φιλοξενούμενων βρεφών και νηπίων
 • υποστήριξη για την ενδυνάμωση του γονεϊκού ρόλου των μητέρων
 • προετοιμασία για την ομαλή μετάβαση των νηπίων σε δομές προσχολικής αγωγής και Α΄θμιας τυπικής εκπαίδευσης
 • συνεργασία με Εθελοντικές Οργανώσεις για την πραγματοποίηση παιδαγωγικών/εκπαιδευτικών δράσεων
 • εμψύχωση σε θέματα που άπτονται παιδιατρικής φροντίδας και διατροφής των βρεφών και νηπίων και τέλος
 • διασύνδεση με Α΄θμιες Μονάδες Παιδιατρικής Φροντίδας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Παρέχεται από παιδαγωγό Δημοτικής εκπαίδευσης και προσφέρει:

 • μελέτη των σχολικών μαθημάτων των φιλοξενούμενων παιδιών
 • συνεργασία με τις σχολικές μονάδες που φοιτούν τα παιδιά και
 • πρόγραμμα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας προς τις φιλοξενούμενες και τα παιδιά τους.

Μολονότι το Καταφύγιο είναι χώρος προστασίας των γυναικών πρέπει να είναι και είναι σε αλληλεπίδραση και συνεργάζεται με τις Υπηρεσίες της τοπικής Κοινότητας αλλά και της Περιφέρειας. Υπάρχει στενή συνεργασία με τα σχολεία της περιοχής που βρίσκεται το Καταφύγιο, με τα Αστυνομικά Τμήματα, με την Εισαγγελία Ανηλίκων ειδικά όταν υπάρχουν θέματα επιμέλειας ανηλίκων, γονικής μέριμνας, τα Κέντρα Υγείας, το Τμήμα Οργανωμένου Εγκλήματος της Γ.Α.Δ.Α. για τις περιπτώσεις των γυναικών θυμάτων διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων, καθώς και με Πρεσβείες, Προξενεία, το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης και με όποια άλλη Υπηρεσία κριθεί απαραίτητο.

 

Ξενώνας Επείγουσας Φιλοξενίας

Στον Ξενώνα Επείγουσας Φιλοξενίας φιλοξενούνται γυναίκες που έχουν υποστεί οποιαδήποτε μορφή βίας (σωματική, ψυχολογική, σωματική) ανεξαρτήτως ηλικίας, εθνικότητας, θρησκείας. Επίσης φιλοξενούνται γυναίκες θύματα εμπορίας ανθρώπων (trafficking), γυναίκες που στερούνται στέγης ή βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης κοινωνικής ανάγκης, μόνες ή μητέρες με τα παιδιά τους. Η λειτουργία του Ξενώνα Επείγουσας Φιλοξενίας έχει ανασταλεί από τον Μάρτιο του 2020. Τα αιτήματα επείγουσας φιλοξενίας εξυπηρετούνται από τον Ξενώνα Αττικής.

Η εισαγωγή τους μπορεί να γίνει άμεσα όλο το 24ωρο, με τις ελάχιστες διαδικασίες.

Η λειτουργία του Ξενώναυποστηρίζεται από το Κ.Κ.Σ. Αμπελοκήπων και στελεχώνεται με Κοινωνικούς Λειτουργούς, Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Φροντιστές.

Η διαμονή στον Ξενώνα της Επείγουσας Φιλοξενίας έχει σκοπό την παροχή ασφαλούς στέγης και προστασίας για σύντομο χρονικό διάστημα μέχρι τη διερεύνηση των εναλλακτικών λύσεων και την επιλογή της πιο κατάλληλης για τις συνθήκες λύση, με την ενεργητική συμμετοχή των ίδιων των γυναικών και στόχο την προστασία, ανακούφιση και πρόληψη περαιτέρω βλάβης για τις ίδιες και τα παιδιά τους.

Στο διάστημα αυτό, υποβάλλονται στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις για την ασφαλή διαβίωσή τους με άλλα άτομα και αν κριθεί απαραίτητο, συνεχίζεται η φιλοξενία τους σε άλλο Ξενώνα του ΕΚΚΑ ή άλλου Φορέα.

Στον Ξενώνα, εκτός από την ασφαλή στέγη,καλύπτονται όλες οι βασικές ανάγκες για τις γυναίκες ή και τα παιδιά τους, συνοδεύονται για τη διενέργεια των ιατρικών εξετάσεων.

Οι φιλοξενούμενες γυναίκες συνεργάζονται με Κοινωνικό Λειτουργό και Ψυχολόγο της Υπηρεσίας, με στόχο: Την ενδυνάμωση τους, Την ενίσχυση της αυτοεκτίμησής τους, Τη διερεύνηση των εναλλακτικών πηγών βοήθειας

Επιδιώκεται η Διασύνδεση και Διαμεσολάβηση για τη συνεργασία με Υπηρεσίες ανάλογες των αναγκών των φιλοξενουμένων και των παιδιών τους, όπως Νοσοκομεία, Δημοτικά Ιατρεία, Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, Υπηρεσία Ασύλου,Εισαγγελίες, Αστυνομικά Τμήματα, ΜΚΟ για φιλοξενία, εκμάθηση γλωσσών, νομικά θέματα, δραστηριότητες, διερμηνεία, Κοινωνικές Υπηρεσίες διαφόρων φορέων, Συμβουλευτικά Κέντρα και Ξενώνες του δικτύου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΓΓΙΑΔ) κ.ά..

Ξενώνας Αγ. Ι. Ρέντη

Σκοπός Λειτουργίας  & Προϋποθέσεις Εισαγωγής στον Ξενώνα Αγ. Ι. Ρέντη

Σκοπός λειτουργίας του Ξενώνα Αγ. Ι. Ρέντη είναι η υποδοχή, προσωρινή φιλοξενία και ανακούφιση σε άτομα ή οικογένειες, που αντιμετωπίζουν άμεσο πρόβλημα  στέγασης, στερούνται οικονομικών και κοινωνικών πόρων για εξασφάλιση χώρου διαμονής και βασικών μέσων επιβίωσης, ενώ ταυτόχρονα βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης κοινωνικής ανάγκης ή κρίσης  και διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο βλάβης.

Τα άτομα αυτά χρήζουν άμεσης προστασίας και εκτίμησης-αξιολόγησης της κατάστασής τους για τη διαμόρφωση εξατομικευμένου σχεδίου διαχείρισης και αντιμετώπισης των αναγκών επιβίωσης και διαμονής, με στόχο τα προβλήματα τους να αντιμετωπιστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτό περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και τον προγραμματισμό παροχής των κατάλληλων και αναγκαίων υπηρεσιών, ψυχολογικής και κοινωνικής στήριξης, για τη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών και προϋποθέσεων, ώστε τα άτομα να επανενταχθούν κοινωνικά και να αντιμετωπίσουν αυτοδύναμα τις ανάγκες τους.

 

Ομάδα Στόχος

Πλήρως αυτοεξυπηρετούμενα, ενήλικα άτομα, ζευγάρια, μονογονεϊκές οικογένειες και οικογένειες με τα ανήλικα παιδιά τους, που: (α) έχουν παντελή έλλειψη χώρου διαμονής ή διαμένουν σε ακατάλληλους και επισφαλείς χώρους, (β) δεν διαθέτουν ιδιόκτητη στέγη και στερούνται παντελώς των απαραίτητων οικονομικών πόρων, καθώς και των οικογενειακών, συγγενικών και κοινωνικών σχέσεων για την κάλυψη των αναγκών στέγασης και επιβίωσης τους και (γ) βρίσκονται σε έκτακτη κατάσταση ή κρίση και διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο βλάβης, με απόλυτη προτεραιότητα σε όσους διανυκτερεύουν στο δρόμο.

 Χαρακτηριστικά των εξυπηρετούμενων, που αξιολογούνται συνδυαστικά, είναι τα εξής:

 • Γυναίκες, αρχηγοί οικογένειας με ανήλικα παιδιά, κατά προτεραιότητα.
 • Ζευγάρια και οικογένειες με τα ανήλικα παιδιά τους, σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, λόγω αιφνίδιας απώλειας στέγης και οικονομικών πόρων (π.χ. λόγω φωτιάς, πλημμύρας, σεισμού, ατυχήματος, έξωσης, κ.ά.).
 • Ηλικιωμένοι αυτοεξυπηρετούμενοι και -κατά προτεραιότητα οι φιλοξενούμενοι από τον Ξενώνα Καρέα του Ε.Κ.Κ.Α.- ηλικίας 60 έως 70 ετών, που βρίσκονται σε αναμονή έκδοσης της σύνταξής τους.
 • Ασθενείς ή συνοδοί ασθενών, από την επαρχία, που δεν έχουν τους πόρους να καλύψουν τα έξοδα διαμονής, κατά τη διάρκεια της θεραπείας ή της νοσηλείας του ασθενούς.
 • Άτομα με αναπηρία, αυτοεξυπηρετούμενα, που δε χρήζουν εξειδικευμένης ιατρικής ή άλλης αυξημένης φροντίδας.

 

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Τα άτομα, που παραπέμπονται για φιλοξενία, θα πρέπει:

 • Να εμπίπτουν στην ομάδα στόχου, όπως περιγράφεται παραπάνω.
 • Να μην διαθέτουν ιδιόκτητη κατοικία.
 • Να μην λαμβάνουν συνολικά τακτικά επιδόματα, συντάξεις, μισθούς ή να μην διαθέτουν συνολικά εισοδήματα, από διάφορες πηγές, ανώτερα από την εκάστοτε οριζόμενη κατώτερη σύνταξη ανασφάλιστου ηλικιωμένου.
 • Να είναι πλήρως αυτοεξυπηρετούμενα.
 • Να μην κάνουν χρήση παράνομων και εξαρτησιογόνων ουσιών και αλκοόλ.
 • Να μην πάσχουν από βαρύ ή άλλο νόσημα, που χρήζει ειδικής ιατρικής ή νοσηλευτικής και θεραπευτικής αγωγής ή αυξημένης νοσηλευτικής φροντίδας.
 • Να διαθέτουν τη δυνατότητα ή να μην αντιμετωπίζουν πρόβλημα συμβίωσης με άλλα άτομα.
 • Να αποδέχονται τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας με έγγραφη δήλωσή τους.
 • Να μην πάσχουν από μεταδιδόμενο νόσημα (που σύμφωνα με ιατρική γνωμάτευση καθιστά αδύνατη ή επισφαλή τη συμβίωσή τους με άλλα άτομα).
 • Να μην πάσχουν από ενεργή ψυχική διαταραχή και να δύνανται να συμβιώσουν με ασφάλεια με άλλα άτομα.
 • Να μην έχουν φιλοξενηθεί σε άλλο Κοινωνικό Ξενώνα ή Ξενώνα Αστέγων (με εξαίρεση τον Ξενώνα Καρέα του ΕΚΚΑ), για διάστημα τουλάχιστον ενός έτους από την τελευταία έξοδό τους από αυτόν.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

 

 

Η εισαγωγή για μεταβατική φιλοξενία στον Ξενώνα γίνεται από το Τμήμα Υποδοχής, Επιτόπιας Παρέμβασης & Κ.Κ.Σ. Αμπελοκήπων (Υπηρεσία Υποδοχής) και από το ΚΚΣ Πειραιά του Τμήματος ΚΚΣ και Ξενώνων Σύντομης Φιλοξενίας,  μετά την εξέταση των σχετικών αιτημάτων και έγκριση από την/ον Προϊσταμένη/ο της Διεύθυνσης Κοινωνικών Παρεμβάσεων. Όλες οι παραπομπές συνοδεύονται από αίτηση εισαγωγής, την οποία συμπληρώνει ο ενδιαφερόμενος σε ειδικό έντυπο, που χορηγεί το Ε.Κ.Κ.Α, καθώς και υπεύθυνη δήλωσή του για όσα αναφέρονται σε αυτή.

Οι αιτήσεις φιλοξενίας συνοδών ασθενών ή/και ασθενών, κατοίκων εκτός Αθηνών, θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία Υποδοχής ή στο Τμήμα ΚΚΣ και Ξενώνων Σύντομης Φιλοξενίας, μέσω του ΚΚΣ Πειραιά, από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους ή από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες των Νοσοκομείων.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΞΕΝΩΝΑ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ EKKA ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

Α. Για άτομα – οικογένειες

 

 • Αίτηση ενδιαφερομένου/ων.
 • Υπεύθυνη δήλωση για όσα αναφέρονται στην αίτηση.
 • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου ή άλλου εν ισχύ εγγράφου, που να πιστοποιεί την ταυτότητα της/ου ενδιαφερόμενης/ου.
 • Ιατρικές εξετάσεις: Ακτινογραφία θώρακος (για αερογενώς μεταδιδόμενο νόσημα), αιματολογικές εξετάσεις για μεταδιδόμενα νοσήματα και δερματολογική εξέταση. Για τα παιδιά απαιτείται βεβαίωση παιδιάτρου για την κατάσταση της υγείας τους.
 • Ιατρική γνωμάτευση από Ψυχίατρο Κρατικού Νοσοκομείου ότι ο ενδιαφερόμενος δεν πάσχει από ενεργό Ψυχικό νόσημα και ότι δύναται να συμβιώσει με άλλα άτομα.
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
 • Εκκαθαριστικό ή Δήλωση Εισοδήματος και Φορολογική Δήλωση Περιουσίας (ακινήτων).

                   Β. Για ασθενείς – συνοδούς ασθενών

 • Αίτηση ενδιαφερομένου/ων.
 • Υπεύθυνη δήλωση για όσα αναφέρονται στην αίτηση.
 • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου ή άλλου εν ισχύ εγγράφου, που να πιστοποιεί την ταυτότητα της/ου ενδιαφερόμενης/ου.
 • Ακτινογραφία θώρακος και σχετική γνωμάτευση.
 • Εκκαθαριστικό ή Δήλωση Εισοδήματος.
 • Ενημερωτικό Σημείωμα της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου.
 • Για τους συνοδούς: Βεβαίωση νοσηλείας του οικείου προσώπου, με προσδιορισμένο τον χρόνο αποθεραπείας του ασθενή.
 • Για τους ασθενείς: Ιατρική Βεβαίωση του θεράποντος ιατρού, που θα αναφέρει ότι ο/η ασθενής, κατά τη διάρκεια της χρονικά προσδιορισμένης θεραπείας του, θα μπορεί να αυτοεξυπηρετείται. Επίσης, στην βεβαίωση θα πρέπει να αναφέρεται ότι ο/η ασθενής δεν χρήζει ειδικής ή αυξημένης περίθαλψης και δεν διατρέχει ο ίδιος κίνδυνο, ούτε θέτει τους υπόλοιπους φιλοξενούμενους σε κίνδυνο. 
 • Σε περίπτωση που η φιλοξενία θα ξεπερνάει τις 20 ημέρες, οι υπόλοιπες εξετάσεις και τα δικαιολογητικά, τα οποία θα πιστοποιούν ότι δύναται με ασφάλεια, για τον ίδιο και τους συγκατοίκους του, να διαμένει σε χώρο ομαδικής διαβίωσης, θα διενεργούνται κατά τη διάρκεια της παραμονής – φιλοξενίας στον Ξενώνα.
Κοινωνικός Ξενώνας Καρέα

Η  έλλειψη στέγης αποτελεί μία έντονη κατάσταση κρίσης στην οποία μπορεί να περιέλθει ένα άτομο ή μία οικογένεια, όταν δεν έχει αποδώσει κανένα προληπτικό μέτρο ή άλλου είδους κοινωνική υποστήριξη. Είναι συνυφασμένη με τον κίνδυνο του κοινωνικού αποκλεισμού.  Ιδιαίτερα όταν τα άτομα που εκτίθενται είναι ευάλωτα, λόγω της ηλικίας, των ψυχολογικών και κοινωνικών δυνατοτήτων τους, η αντιμετώπιση του προβλήματος πρέπει να είναι άμεση.

Σκοπός του Ξενώνα Καρέα ως μεταβατικής δομής  φιλοξενίας είναι,  η προσφορά αξιοπρεπούς στέγασης, η κάλυψη των βασικών αναγκών (σίτισης -υγιεινής) και  η παροχή ψυχοκοινωνικής στήριξης, σε άτομα τα οποία στερούνται οικονομικών και κοινωνικών πόρων και των βασικών μέσων επιβίωσης, αντιμετωπίζουνάμεσο πρόβλημα στέγασης και χαρακτηρίζονται από αυξημένη ευαλωτότητα.

Κοινωνική Υπηρεσία

Στον Κοινωνικό Ξενώνα Καρέα λειτουργεί Κοινωνική Υπηρεσία όπου παρέχονται υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης και συμβουλευτικής,με τελικό στόχο  την ενδυνάμωση των ατόμων και τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών, ώστε ναμπορέσουν να αντιμετωπίσουν  αυτοδύναμα τις ανάγκες τους και να ενταχθούν κοινωνικά. 

Συγκεκριμένα η Κοινωνική Υπηρεσία έχει τις  παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Υποδοχή και ενημέρωση για την διαδικασία φιλοξενίας στον Ξενώνα
 • Οργάνωση ατομικών φακέλων( κοινωνικό ιστορικό-παραπομπές-συνεργασίες με φορείς κα.)
 • Οργάνωση και καθοδήγηση των φιλοξενουμένων για την έκδοση ατομικών εγγράφων ( ταυτότητα-ΑΦΜ-ΑΜΚΑ-άδειες διαμονής-διαβατήρια κα.)
 • Κατάρτιση ατομικού σχεδίου δράσης του φιλοξενουμένου
 • Ανάληψη του υποστηρικτικού έργου με την διερεύνηση του κοινωνικού ιστορικού και της ψυχοκοινωνικής αξιολόγησης ( σε συνεργασία με ψυχολόγους ή και ψυχιάτρους όταν κρίνεται αναγκαίο)
 • Συμβουλευτική υποστήριξη των φιλοξενουμένων
 • Συστηματική συνεργασία με τους φιλοξενουμένους για ενδυνάμωση και ανάπτυξη ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων
 • Υποστήριξη και προώθηση των κοινωνικών δικαιωμάτων των φιλοξενουμένων διερευνώντας και αξιοποιώντας κάθε είδους κοινωνικό-προνοιακών παροχών, υπηρεσιών και προγραμμάτων στήριξης
 • Διαμεσολάβηση και συνοδεία για την απρόσκοπτη πρόσβαση σε υπηρεσίες ( υγεία- κοινωνικές-οικονομικές) προσφύγων
 • Συνοδείες φιλοξενουμένων (νοσοκομεία- δημοσίους φορείς κα.) και συνεργασία με τους υπευθύνους για την κάλυψη των αναγκών των φιλοξενουμένων
 • Συνεργασία με κυβερνητικούς – μη κυβερνητικούς φορείς, συλλόγους και άλλες συλλογικότητες για την κάλυψη των αναγκών των φιλοξενουμένων
 • Συνεργασία με εισαγγελικές-αστυνομικές αρχές
 • Υποστήριξη των εργασιακών αναγκών των φιλοξενουμένων με συνεργασίες με αρμοδίους φορείς και με τους ιδίους( σύνταξη βιογραφικού-υποβολή αιτήσεων σε προκηρύξεις θέσεων εργασίας-συμμετοχή σε ΚΕΚ για εκπαιδευτικά σεμινάρια ανέργων-αναζήτηση εργασίας μέσω αγγελιών κα.)
 • Διαμεσολάβηση και συνεργασίες με τους εκπαιδευτικούς φορείς για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών( οικογένειες με ανήλικα τέκνα)φιλοξενουμένων
 • Συνεργασία με το οικογενειακό πλαίσιο του ατόμου για ενδυνάμωση των μεταξύ τους σχέσεων
 • Συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς για την μετάβαση φιλοξενουμένων σε καταλληλότερες δομές (ψυχιατρικές, Θεραπευτήρια κλπ)

 

Νοσηλευτική Υπηρεσία

Από τη Νοσηλευτική Υπηρεσία παρέχονται :

 • Ενημέρωση σε θέματα υγείας και υγιεινής των φιλοξενουμένων
 • Διαμεσολάβηση στον καθορισμό ραντεβού για ιατρική παρακολούθηση και για διενέργεια εργαστηριακών  εξετάσεων
 • Συνοδεία φιλοξενουμένων σε δομές υγείας
 • Υποστήριξη στην λήψη φαρμακευτικής αγωγής

Παροχές Φροντίδας

 • Καθημερινή σίτιση ( πρωϊνό-μεσημεριανό-βραδυνό)
 • Είδη ατομικής υγιεινής
 • Είδη ιματισμού
 • Πλύσιμο προσωπικού ιματισμού

Εθελοντισμός

 • -Υποστήριξη σε φοροτεχνικά θέματα
 • -Προσφορά προσωπικής φροντίδας (κομμώτρια)
 • -Υποστήριξη στην λειτουργία δανειστική βιβλιοθήκης
 • -Προσφορά ειδών ένδυσης και υπόδησης

 

 

Ξενώνας Θεσσαλονίκης

Ξενώνας για γυναίκες  - θύματα βίας  -  Διεύθυνση Υπηρεσιών ΕΚΚΑ Θεσσαλονίκης

Η λειτουργία του ξενώνα μέχρι τον Ιούνιο 2023 είναι ενταγμένη στην πράξη «Αναβάθμιση Ξενώνα για γυναίκες – θύματα βίας Ε.Κ.Κ.Α Θεσσαλονίκης», εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας “Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας –ΕΚΤ” του Ε.Π. “Κεντρική Μακεδονία 2014-2020” και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Η πράξη υλοποιείται με ευθύνη της Διεύθυνσης Υπηρεσιών ΕΚΚΑ Θεσσαλονίκης στη βάση Προγραμματικής Συμφωνίας του ΕΚΚΑ με τη Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων. Ωφελούμενες των υπηρεσιών είναι γυναίκες με τα παιδιά τους, που έχουν υποστεί και υφίστανται βία σε όλες τις μορφές ή / και πολλαπλές διακρίσεις (π.χ. μετανάστριες, πρόσφυγες, μονογονείς, ΑμεΑ, κ.λπ.), οι οποίες χρήζουν φιλοξενίας. Σημειώνεται ότι δεν τίθεται περιορισμός ως προς την εθνικότητα, το Θρήσκευμα και τη γεωγραφική προέλευση των ωφελούμενων  γυναικών.

Στο πλαίσιο του έργου, επιγραμματικά, παρέχεται στις γυναίκες ψυχοκοινωνική και συμβουλευτική στήριξη, με ενισχυμένη εφαρμογή δράσεων, όπως:

 • εκμάθηση γλώσσας,
 • δημιουργική απασχόληση παιδιών,
 • ενισχυτική διδασκαλία
 • συμβουλευτική για προώθηση στην απασχόληση,
 • συστηματοποιημένη παρακολούθηση μετά την αποχώρηση / follow-up κ.α.).
 • Παροχή υπηρεσιών φύλαξης για διασφάλιση προστασίας σε συνθήκες καταφυγίου
 • Παροχή συνεχούς φροντίδας για διασφάλιση κλίματος ασφάλειας και λειτουργικότητας

Αναλυτικότερα, στόχος του Ξενώνα είναι να παρέχει στις γυναίκες και στα παιδιά τους φιλοξενία, και πολλαπλή στήριξη από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό καθώς και την υποστήριξη για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, όταν απαιτείται. Κατά τη διάρκεια της προσωρινής παραμονής των γυναικών στους Ξενώνες (3 - 6 μήνες), παρέχεται στέγη, διατροφή, ιματισμός, ιατροφαρμακευτική και υγειονομική φροντίδα σε συνεργασία με  αρμόδιους φορείς, συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη σε ατομικό, ομαδικό και οικογενειακό επίπεδο, δημιουργική απασχόληση για τα παιδιά των φιλοξενουμένων, εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας τόσο στις γυναίκες, όσο και στα παιδιά τους, ενισχυτική διδασκαλία για την μελέτη των σχολικών μαθημάτων και νομική υποστήριξη - καθοδήγηση σε συνεργασία με το ΚΕΘΙ, ΜΚΟ και άλλους φορείς. Επιπλέον, στις φιλοξενούμενες και τα παιδιά τους παρέχονται υπηρεσίες κοινωνικής στήριξης στο πλαίσιο της εκάστοτε εφαρμοζόμενης κρατικής κοινωνικής πολιτικής και διασυνδέονται με αρμόδιους φορείς, δημόσιους και ιδιωτικούς,  ώστε να επιτευχθεί το συντομότερο δυνατόν η κοινωνική τους επανένταξη.

Ο Ξενώνας Φιλοξενίας είναι δυναμικότητας 20 κλινών και λειτουργεί ολόκληρο το24ωρο, Σαββατοκύριακα και αργίες καθ ́ όλη τη διάρκεια του έτους.

 

Καμπάνια Ευαισθητοποίησης-2019 

okPoster 21 11 2018

 ΚΡΑΒ ΜΑΓΚΑ ΕΚΚΑ 23 11 2019


 

 

Καμπάνια Ευαισθητοποίησης-2018 

okPoster 21 11 2018

 


 

 

Καμπάνια Ευαισθητοποίησης-2017 

thumb IMG 20171123 112949IMG 20171123 112949thumb IMG 20171123 112949thumb IMG 20171123 112949thumb IMG 20171123 112949IMG 20171124 113602

 

 

 

 

 

 


Καμπάνια Ευαισθητοποίησης-2016 

PB250001PB250004PB250006PB250020PB250021PB250023PB250028PB250039PB250064PB250066PB250107