Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης Αμπελοκήπων

Το Κ.Κ.Σ. Αμπελοκήπων  αποτελεί την Κεντρική Υπηρεσία υποδοχής των πολιτών που αντιμετωπίζουν κατάσταση κρίσης και έχουν αίτημα την ψυχοκοινωνική προστασία τους.

Βασικός στόχος του είναι η παροχή επείγουσας ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης.

Στελεχώνεται από Κοινωνικούς Λειτουργούς και Ψυχολόγους.

Λειτουργεί καθημερινά  (Δευτέρα – Παρασκευή), ώρες: 07:30 – 15:30.

Κοινωνική Υποστήριξη

Εκτίμηση Αναγκών και Επικινδυνότητας, βάσει της οποίας διαμορφώνεται με την ενεργητική συμμετοχή του εξυπηρετούμενου το εξατομικευμένο σχέδιο δράσης.

Σε περίπτωση ατόμων ή οικογενειών σε επισφαλή στέγη, διερευνάται η δυνατότητα φιλοξενίας σε Ξενώνα του ΕΚΚΑ.

Παραπομπή ή Διασύνδεση και Διαμεσολάβηση με Υπηρεσίες ανάλογες των αναγκών των εξυπηρετούμενων, όπως Νοσοκομεία, Δημοτικά Ιατρεία, Υπηρεσία Ασύλου, Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, ΜΚΟ για φιλοξενία, εκμάθηση γλωσσών ή νομική υποστήριξη, Κοινωνικές Υπηρεσίες διαφόρων φορέων, Συμβουλευτικά Κέντρα και Ξενώνες του δικτύου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΓΓΙΑΔ) κ.ά..

Ψυχολογική Υποστήριξη

Ατομική ψυχοθεραπεία (βραχείας διάρκειας, επικεντρωμένη στο παρόν και στην αντιμετώπιση της κρίσης)

Θεραπεία ζευγαριού και οικογένειας

Λειτουργία του Συμβουλευτικού-Θεραπευτικού Προγράμματος για την εφαρμογή της Ποινικής Διαμεσολάβησης Ν. 3500/2006 με παραπομπές από Εισαγγελίες, Αεροδικεία, Στρατοδικεία, Ναυτοδικεία.

faces

Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης Φοίνικα Θεσσαλονίκης

Το Κ.Κ.Σ. Φοίνικα  αποτελεί την Υπηρεσία υποδοχής των πολιτών που αντιμετωπίζουν κατάσταση κρίσης και έχουν αίτημα την ψυχοκοινωνική προστασία τους στη Βόρεια Ελλάδα.

Βασικός στόχος του είναι η παροχή επείγουσας ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης.

Στελεχώνεται από Κοινωνικούς Λειτουργούς και Ψυχολόγους.

Λειτουργεί καθημερινά  (Δευτέρα – Παρασκευή), ώρες: 07:30 – 15:30.

Κοινωνική Υποστήριξη

Εκτίμηση Αναγκών και Επικινδυνότητας, βάσει της οποίας διαμορφώνεται με την ενεργητική συμμετοχή του εξυπηρετούμενου το εξατομικευμένο σχέδιο δράσης.

Σε περίπτωση ατόμων ή οικογενειών σε επισφαλή στέγη, διερευνάται η δυνατότητα φιλοξενίας σε Ξενώνα του ΕΚΚΑ.

Παραπομπή ή Διασύνδεση και Διαμεσολάβηση με Υπηρεσίες ανάλογες των αναγκών των εξυπηρετούμενων, όπως Νοσοκομεία, Δημοτικά Ιατρεία, Υπηρεσία Ασύλου, Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, ΜΚΟ για φιλοξενία, εκμάθηση γλωσσών ή νομική υποστήριξη, Κοινωνικές Υπηρεσίες διαφόρων φορέων, Συμβουλευτικά Κέντρα και Ξενώνες του δικτύου της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. κ.ά..

Ψυχολογική Υποστήριξη

Ατομική ψυχοθεραπεία (βραχείας διάρκειας, επικεντρωμένη στο παρόν και στην αντιμετώπιση της κρίσης)

Θεραπεία ζευγαριού και οικογένειας

Λειτουργία του Συμβουλευτικού-Θεραπευτικού Προγράμματος για την εφαρμογή της Ποινικής Διαμεσολάβησης Ν. 3500/2006 με παραπομπές από Εισαγγελίες, Αεροδικεία, Στρατοδικεία, Ναυτοδικεία.

need help