Εικόνα παιδικής προστασίας

Η πλατφόρμα υλοποιεί τον νόμο 4538/2018 «περί αναδοχής και υιοθεσίας». Δημιουργήθηκε για να διευκολύνει τους ανθρώπους που θέλουν να προσφέρουν μια οικογένεια στα παιδιά που την έχουν ανάγκη:

• Με σεβασμό στις εξατομικευμένες ανάγκες κάθε παιδιού, αλλά και στις δυνατότητες και επιθυμίες κάθε οικογένειας.
• Με εξασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων παιδιών και οικογενειών, της ταχύτητας και της ισονομίας.
• Με την συνέργεια και εποπτεία των αρμόδιων φορέων της πολιτείας.
Η ψηφιακή εφαρμογή του νέου νόμου κλείνει μια ανοιχτή πληγή που ταλάνιζε την κοινωνία επί δεκαετίες την ώρα που εκατοντάδες παιδιά περιμένουν μέσα στα ιδρύματα. Ακόμη και τα ιδρύματα που λειτουργούν με τις καλύτερες συνθήκες δεν υποκαθιστούν ένα σπίτι, μια ανθρώπινη αγκαλιά.
Για να συνδεθείτε με το Πληροφοριακό Σύστημα της Αναδοχή-Υιοθεσίας, πατήστε εδώ

Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) έχει τη θεσμική ευθύνη για την τήρηση των στοιχείων που αφορούν στην Αναδοχή και Υιοθεσία στο πληροφοριακό σύστημα www.anynet.gr . Τα Στοιχεία και Αριθμητικά ∆εδομένα του Πληροφορικού Συστήματος (Π.Σ.), τα στοιχεία δηλαδή που αφορούν στις εγγραφές των παιδιών και στις αιτήσεις των υποψήφιων γονέων, καθώς και στην πρόοδο των συνδέσεων θα δημοσιεύονται στον ιστότοπο www.paidi.gov.gr  με συχνότητα τριμήνου. Για να δείτε τα αριθμητικά δεδομένα πατήστε εδώ 


Εκτύπωση   Email