«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2021 για τη πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση της Πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΞΕΝΩΝΩΝ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ - ΘΥΜΑΤΑ ΒΙΑΣ ΕΚΚΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2


Εκτύπωση   Email