Παροχή υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO)και πιστοποίηση για GDPR, για ένα (1) έτος.

Παροχή υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO)και πιστοποίηση για GDPR, για ένα (1) έτος.

 

file554.pdf

 

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ)

ΑΔΑΜΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΤΗΛ. 2132039742