Joomla!
ΔΙΑΚHΡYΞΗ 1/2019 ΕΣΗΔΗΣ Α/Α 78646 Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής με τίτλο «Ανάπτυξη Διαδικτυακής Πλατφόρμας του Έργου ¨Ενίσχυση του Εθνικού Μηχανισμού Αναφοράς για
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΕΚΚΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ % ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗ ΚΑ
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ Νο 2 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 6128/2-8-2019
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ Νο 1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 6128/2-8-2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΚΚΑ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ (3) ΜΗΝΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΤΟΙΜΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΓΙΑ ΤΡΙΑ (3) ΧΡΟΝΙΑ, ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ»
Προκήρυξη διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια επίπλων, για τις ανάγκες του ΕΚΚΑ Αττικής με κριτήριο κατακύρωσης τη συνολική, πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής, προϋπολογισμού 9.980,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
Προκήρυξη διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, για την παροχή υπηρεσιών πλυσίματος & σιδερώματος ιματισμού του ΕΚΚΑ Αττικής προϋπολογισμού 5.000,00€ συμπεριλαμβανομέ
Προκήρυξη διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρονικού & διάφορου εξοπλισμού για το έργο «Ενίσχυση του Εθνικού Μηχανισμού Αναφοράς για την Προστασία Θυμάτων Εμπορίας Ανθρώπων (ΕΜΑ)
© 2021 Αυτοτελές Τμήμα Μηχανοργάνωσης και Πληροφορικών Συστημάτων ΕΚΚΑ